ΠΕΜ: Έναρξη λειτουργίας HelpDesk COVID-19

Anastasia Giago... 0
HelpDesk COVID-19 ΠΕΜ

Μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις της πανδημίας, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών προχώρησε στη σύσταση Κέντρου Διαχείρισης της Κρίσης COVID-19, με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας του γραφείου της ΠΕΜ και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στα μέλη της.

Στο πλαίσιο αυτό, και με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη των μελών της κατά τη διάρκεια της κρίσης, στις 20 Μαρτίου δημιουργήθηκε και ειδική ομάδα HelpDesk, με ειδικές αρμοδιότητες και καθήκοντα όσον αφορά την υποστήριξη του επικοινωνιακού σκέλους της λειτουργίας της Ένωσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε το σχετικό άρθρο στον ιστότοπο της ΠΕΜ.

Share

Blog Archive

January 2012

Request a Quote

Anastasia is a member of: American Translators Association | Associate member (membership number: 254614)  Anastasia is a member of: IAPTI - International Association of Professional Translators and Interpreters | Member (membership number: 730)  Anastasia is a member of: Institute of Translation & Interpreting | Associate member (AITI) (membership number: 00013479)  Anastasia is a member of: Panhellenic Association of Translators | Full member (membership number: 399)  Anastasia is a member of: Proz.com Certified PRO Network Translator | Full member  Anastasia is also a volunteer Translator for Translators Without Borders  Anastasia is a member of: Business School for Translators  Anastasia is a member of: Hellenic Tourism Society