1η Συνάντηση για τη Μετάφραση (25 Μαΐου 2012, 18:30-22:00)

Anastasia Giago... 0
1η Συνάντηση για τη Μετάφραση (25 Μαΐου 2012, 18:30-22:00)

Αίθουσα του Λόγου της Στοάς του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου)

Oι μεταφραστικές εταιρείες Commit, Litterae και Orco και τo Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών meta|φραση ανακοινώνουν την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλίας για την προώθηση της Μετάφρασης στην Ελλάδα. Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι, μεταξύ άλλων, η δικτύωση και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των μελών της μεταφραστικής κοινότητας, η ενημέρωση πελατών και επαγγελματιών του τομέα, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μεταφραστικών εταιριών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, η προώθηση επιχειρηματικών ιδεών και στρατηγικών και η εμπέδωση καλών επιχειρηματικών πρακτικών και ποιοτικών κριτηρίων στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ανακοινώνουμε την 1η Συνάντηση για τη Μετάφραση. Η συνάντηση θα έχει γενικό τίτλο «Από την ΕΕ στην πιστοποίηση: Πτυχές του επαγγέλματος του μεταφραστή».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο facebook event της εκδήλωσης.

Πηγή: lexilogia

Share

Blog Archive

January 2012

Request a Quote

Anastasia is a member of: American Translators Association | Associate member (membership number: 254614)  Anastasia is a member of: IAPTI - International Association of Professional Translators and Interpreters | Member (membership number: 730)  Anastasia is a member of: Institute of Translation & Interpreting | Associate member (AITI) (membership number: 00013479)  Anastasia is a member of: Panhellenic Association of Translators | Full member (membership number: 399)  Anastasia is a member of: Proz.com Certified PRO Network Translator | Full member  Anastasia is also a volunteer Translator for Translators Without Borders  Anastasia is a member of: Business School for Translators  Anastasia is a member of: Hellenic Tourism Society